زنجان، زیبا و تاریخی

تور ریلی زنجان

بهشتی در دل زاگرس

تور ریلی مثلث لرستان

قلعه رودخان

رشت گردی

تور قطار شمال،پل ورسک،آلاشت

تور قطار ورسک تا آلاشت

معادن نمک گرمسار

تور ریلی گرمسار و بنکوه

تورهای یک روزه داخلی

تورهای چند روزه داخلی

سفرهای پیش‌ رو
گروه تور عنوان تور مدت زمان تاریخ ظرفیت
تور قطار سوادکوه و سد لفور قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/10 موجود
تور قطار سوادکوه و سد برنجستانک قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/10 محدود
قطار ورسک تا زیولا تور جنگل نوردی زیولا 1 روزه 1403/03/10 موجود
تور قطار زنجان تور زنجان با قطار، زنجان گردی، سفر به زنجان 1 روزه 1403/03/10 موجود
تور قطار گرمسار و بنکوه تور یک روزه با قطار گرمسار،شهر بانمک ایران 1 روزه 1403/03/10 موجود
تور قطار سوادکوه و سد لفور قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/11 موجود
تور قطار سوادکوه و سد برنجستانک قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/11 موجود
سوادکوه تا آبشار ترز تور پل ورسک، تور آبشار ترز،تور جنگل نوردی 1 روزه 1403/03/11 موجود
تور قطار سراوان و رشت قطار گیلان, قطار رشت (مرداب سراوان, میدان شهرداری, رشت)، تور گیلان گردی با قطار 1 روزه 1403/03/11 موجود
تور قطار قزوین تور قزوین با قطار،دروازه قدیم تهران 1 روزه 1403/03/11 موجود
تور قطار سوادکوه و سد لفور قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/14 موجود
تور قطار سوادکوه و سد برنجستانک قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/14 موجود
قطار ورسک تا زیولا تور جنگل نوردی زیولا 1 روزه 1403/03/14 موجود
تور قطار زنجان تور زنجان با قطار، زنجان گردی، سفر به زنجان 1 روزه 1403/03/14 موجود
تور ابیانه تا گلاب گیری کاشان تور کاشان،تور ابیانه،گلاب گیری 1 روزه 1403/03/14 موجود
تور قطار سوادکوه و سد لفور قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/15 موجود
تور قطار سوادکوه و سد برنجستانک قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/15 موجود
سوادکوه تا آبشار ترز تور پل ورسک، تور آبشار ترز،تور جنگل نوردی 1 روزه 1403/03/15 موجود
تور قطار سراوان و رشت قطار گیلان, قطار رشت (مرداب سراوان, میدان شهرداری, رشت)، تور گیلان گردی با قطار 1 روزه 1403/03/15 موجود
تور قطار قزوین تور قزوین با قطار،دروازه قدیم تهران 1 روزه 1403/03/15 موجود
تور قطار سوادکوه و سد لفور قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/17 موجود
تور قطار سوادکوه و سد برنجستانک قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/17 موجود
قطار ورسک تا زیولا تور جنگل نوردی زیولا 1 روزه 1403/03/17 موجود
تور قطار سراوان و رشت قطار گیلان, قطار رشت (مرداب سراوان, میدان شهرداری, رشت)، تور گیلان گردی با قطار 1 روزه 1403/03/17 موجود
تور قطار گرمسار و بنکوه تور یک روزه با قطار گرمسار،شهر بانمک ایران 1 روزه 1403/03/17 موجود
تور قطار سوادکوه و سد لفور قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/24 موجود
تور قطار سوادکوه و سد برنجستانک قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/24 موجود
سوادکوه تا آبشار ترز تور پل ورسک، تور آبشار ترز،تور جنگل نوردی 1 روزه 1403/03/24 موجود
تور قطار زنجان تور زنجان با قطار، زنجان گردی، سفر به زنجان 1 روزه 1403/03/24 موجود
تور قطار گرمسار و بنکوه تور یک روزه با قطار گرمسار،شهر بانمک ایران 1 روزه 1403/03/24 موجود
تور قطار سوادکوه و سد لفور قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/25 موجود
تور قطار سوادکوه و سد برنجستانک قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/25 موجود
قطار ورسک تا زیولا تور جنگل نوردی زیولا 1 روزه 1403/03/25 موجود
تور قطار سراوان و رشت قطار گیلان, قطار رشت (مرداب سراوان, میدان شهرداری, رشت)، تور گیلان گردی با قطار 1 روزه 1403/03/25 موجود
تور قطار قزوین تور قزوین با قطار،دروازه قدیم تهران 1 روزه 1403/03/25 موجود
تور قطار سوادکوه و سد لفور قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/28 موجود
تور قطار سوادکوه و سد برنجستانک قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/28 موجود
سوادکوه تا آبشار ترز تور پل ورسک، تور آبشار ترز،تور جنگل نوردی 1 روزه 1403/03/28 موجود
تور قطار سوادکوه و سد لفور قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/31 موجود
تور قطار سوادکوه و سد برنجستانک قطار شمال،تور قطار شیرگاه،تور قطار لفور،پل ورسک 1 روزه 1403/03/31 موجود
قطار ورسک تا زیولا تور جنگل نوردی زیولا 1 روزه 1403/03/31 موجود
تور قطار سراوان و رشت قطار گیلان, قطار رشت (مرداب سراوان, میدان شهرداری, رشت)، تور گیلان گردی با قطار 1 روزه 1403/03/31 موجود
تور قطار قزوین تور قزوین با قطار،دروازه قدیم تهران 1 روزه 1403/03/31 موجود
تور قطار گرمسار و بنکوه تور یک روزه با قطار گرمسار،شهر بانمک ایران 1 روزه 1403/03/31 موجود
گروه تور عنوان تور مدت زمان تاریخ رفت و برگشت ظرفیت
سفر با قطار از حافظیه تا پاسارگاد تور شیراز و تخت جمشید، سفر به شیراز با قطار 4 روزه 1403/03/11 ~ 1403/03/08 موجود
تور ریلی مثلث لرستان تور ریلی خرم آباد،بروجرد و دورود، بهار لرستان، آبشار بیشه 3 روزه 1403/03/11 ~ 1403/03/09 موجود
تور قطار اینچه برون و بندر ترکمن تور بندر ترکمن با قطار، اینچه برون، تور جزیره آشوراده 2 روزه 1403/03/10 ~ 1403/03/09 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/12 ~ 1403/03/09 موجود
تور قطار رشت تا فومنات تور رشت با قطار،تور قلعه رودخان،تور ماسوله،گیلان 2 روزه 1403/03/11 ~ 1403/03/10 موجود
تخت سلیمان تا تکاب تور ریلی تخت سلیمان تکاب 2 روزه 1403/03/11 ~ 1403/03/10 موجود
تور ریلی تبریز،جلفا و کندوان تور تبریز،تور جلفا،تور کندوان،تور آبشار آسیاب خرابه 4 روزه 1403/03/14 ~ 1403/03/11 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/14 ~ 1403/03/11 موجود
سفر با قطار از حافظیه تا پاسارگاد تور شیراز و تخت جمشید، سفر به شیراز با قطار 4 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/12 موجود
تور ریلی ارومیه تا دالامپر تور ریلی ارومیه،تور ریلی دریاچه دالامپر،تور دریاچه ارومیه 4 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/12 موجود
تور ریلی مثلث لرستان تور ریلی خرم آباد،بروجرد و دورود، بهار لرستان، آبشار بیشه 3 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/13 موجود
تورآبشار های گلستان تور النگدره تا آبشار شیرآباد 3 روزه 1403/03/14 ~ 1403/03/13 موجود
تور ریلی اسالم به خلخال تور قطار اسالم،تور قطار خلخال 3 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/13 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/16 ~ 1403/03/13 موجود
تور قطار ورسک تا آلاشت تور قطار شمال،پل ورسک،آلاشت 2 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/14 موجود
تور ریلی سرعین،اردبیل و مشکین شهر تور ریلی سرعین، تور اردبیل، تور مشکین شهر،تور جنگل فدقنلو 4 روزه 1403/03/17 ~ 1403/03/14 موجود
تور ریلی ماسال به اولسبلانگاه تور قطار ماسال، تور اولسبلانگاه 2 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/14 موجود
آبشار کبودوال تا جزیره اشوراده تور آبشار کبودوال،تور بندر ترکمن با قطار، اینچه برون، تور جزیره آشوراده 2 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/14 موجود
اپرت تور ریلی اپرت 2 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/14 موجود
تور ریلی جنگل ابر تا ابشار مجن تور جنگل ابر، تور آبشار مجن،تور آرامگاه بایزید بسطامی 2 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/14 موجود
تور قطار رشت تا فومنات تور رشت با قطار،تور قلعه رودخان،تور ماسوله،گیلان 2 روزه 1403/03/15 ~ 1403/03/14 موجود
سفر با قطار از حافظیه تا پاسارگاد تور شیراز و تخت جمشید، سفر به شیراز با قطار 4 روزه 1403/03/18 ~ 1403/03/15 موجود
تور کردستان،سنندج و اورامانت تور قطار کردستان،تور قطار کرمانشاه، اورامانات 3 روزه 1403/03/17 ~ 1403/03/15 تکمیل
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/18 ~ 1403/03/15 موجود
تور ریلی مثلث لرستان تور ریلی خرم آباد،بروجرد و دورود، بهار لرستان، آبشار بیشه 3 روزه 1403/03/18 ~ 1403/03/16 موجود
تخت سلیمان تا تکاب تور ریلی تخت سلیمان تکاب 2 روزه 1403/03/18 ~ 1403/03/17 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/20 ~ 1403/03/17 موجود
تور قطار رشت تا فومنات تور رشت با قطار،تور قلعه رودخان،تور ماسوله،گیلان 2 روزه 1403/03/18 ~ 1403/03/17 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/22 ~ 1403/03/19 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/24 ~ 1403/03/21 موجود
سفر با قطار از حافظیه تا پاسارگاد تور شیراز و تخت جمشید، سفر به شیراز با قطار 4 روزه 1403/03/25 ~ 1403/03/22 موجود
تور ریلی مثلث لرستان تور ریلی خرم آباد،بروجرد و دورود، بهار لرستان، آبشار بیشه 3 روزه 1403/03/25 ~ 1403/03/23 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/26 ~ 1403/03/23 موجود
تور قطار ورسک تا آلاشت تور قطار شمال،پل ورسک،آلاشت 2 روزه 1403/03/25 ~ 1403/03/24 موجود
تور ریلی تبریز،جلفا و کندوان تور تبریز،تور جلفا،تور کندوان،تور آبشار آسیاب خرابه 4 روزه 1403/03/27 ~ 1403/03/24 موجود
تور ریلی سرعین،اردبیل و مشکین شهر تور ریلی سرعین، تور اردبیل، تور مشکین شهر،تور جنگل فدقنلو 4 روزه 1403/03/27 ~ 1403/03/24 موجود
اپرت تور ریلی اپرت 2 روزه 1403/03/25 ~ 1403/03/24 موجود
تخت سلیمان تا تکاب تور ریلی تخت سلیمان تکاب 2 روزه 1403/03/25 ~ 1403/03/24 موجود
تور قطار رشت تا فومنات تور رشت با قطار،تور قلعه رودخان،تور ماسوله،گیلان 2 روزه 1403/03/25 ~ 1403/03/24 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/28 ~ 1403/03/25 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/30 ~ 1403/03/27 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/04/01 ~ 1403/03/29 موجود
تور قطار ورسک تا آلاشت تور قطار شمال،پل ورسک،آلاشت 2 روزه 1403/04/01 ~ 1403/03/31 موجود
اپرت تور ریلی اپرت 2 روزه 1403/04/01 ~ 1403/03/31 موجود
تخت سلیمان تا تکاب تور ریلی تخت سلیمان تکاب 2 روزه 1403/04/01 ~ 1403/03/31 موجود
تور ریلی جنگل ابر تا ابشار مجن تور جنگل ابر، تور آبشار مجن،تور آرامگاه بایزید بسطامی 2 روزه 1403/04/01 ~ 1403/03/31 موجود

برای این گروه توری وجود ندارد.

گروه تور عنوان تور مدت زمان تاریخ رفت و برگشت ظرفیت
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/12 ~ 1403/03/09 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/14 ~ 1403/03/11 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/16 ~ 1403/03/13 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/18 ~ 1403/03/15 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/20 ~ 1403/03/17 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/22 ~ 1403/03/19 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/24 ~ 1403/03/21 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/26 ~ 1403/03/23 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/28 ~ 1403/03/25 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/03/30 ~ 1403/03/27 موجود
تور مشهد تور ریلی مشهد 4 روزه 1403/04/01 ~ 1403/03/29 موجود
درباره ریل‌گشت

ریلگشت یک مجموعه گردشگری وابسته به شرکت خدمات مسافرت هوایی،گردشگری و زیارتی حامی گشت گهر زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این مجموعه در راستای تبعیت از روند توسعه پایدار صنعت گردشگری و ارزشهای سازمانی خود، یعنی احترام به مسافر و حفظ و صیانت از محیط زیست، استقرار یک سیستم یکپارچه مدیریتی را بر اساس الزامات استانداردهای زیر در دستور کار خود قرار داده است.

منشور سازمانی ریلگشت:

- شناسایی و تامین نیازها و انتظارات مسافران در راستای افزایش سطح رضایت مندی آنان.
- حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها در طبیعت.
(به عنوان اولین راه انداز قطارهای گردشگری سبز در ایران)
- تلاش مداوم در جهت ارتقاء کیفیت خدمات از طریق بکارگیری استعدادهای فردی و فنی و به روز رسانی دانش مجموعه.
- رعایت تمامی اصول فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه.
- حفظ کرامت انسانی بالاخص همکاران و مشتریان ریلگشت.
- دقت، سرعت و پیروی از برنامه مدون و خلاق در اجرای طرحها.
- پایبندی به کلیه تعهدات پذیرفته شده در مقابل مسافران.

توافقات عمومی با مسافران:
- معیار ‌«‌میزان سختی‌»‌ ‌اعلام شده توسط این شرکت بر اساس تجربه و با احتساب میانگین توانایی افراد محاسبه شده و ‌یک ‌معیار‌ کاملا نسبی است‌؛‌ یک سفر برای افراد مختلف با سطح توانایی‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد‌.‌ لطفا قبل از انتخاب سفر در مورد تطابق قوای جسمانی خود و همسفران‌تان با سطح سختی برنامه خوب بیندیشید و صرفا جاذبه‌های سفر را ملاک انتخاب سفر قرار ندهید.
- شرکت تمامی افراد در برنامه‌های سفر منوط به اطلاع خانواده هر فرد است و تمام ‌همسفران‌ با‌ ثبت‌نام در سفر این ‌اطلاع را تایید می‌کنند. (شرکت افراد زیر ۱۸ سال در تمامی برنامه‌های سفر منوط به همراهی و یا اجازه کتبی سرپرست فرد است)
- در صورتی که شما به نمایندگی از یک گروه اقدام به ثبت‌نام در سفر کرده‌اید، همسفران خود را از شرایط سفر، قرارداد و وسایل ضروری و پیشنهادی سفر مطلع کنید. در صورت عدم اطلاع‌رسانی صحیح و بروز هرگونه مشکل، مسئولیت آن به‌ عهده ثبت‌نام‌کننده است.
- وقت‌شناسی منحصرا به نفع شما و بخشی از حقوق همسفران شماست. تاخیر حتی چند نفر در گروه می‌تواند منجر به تاخیر کل گروه و از دست رفتن زمان و فرصت شود. لذا در صورت تاخیر شما، گروه با نظر سرپرست (با در نظر گرفتن موارد امنیتی و...) می‌تواند گشت برنامه‌ریزی شده را شروع نموده و ریل گشت مسئولیتی در قبال هزینه‌های احتمالی پیوستن شما به گروه نخواهد داشت.
- برای حفظ امنیت همسفران عزیز‌ و احترام به حقوق دیگران، پیاده و سوار شدن همسفران در محدوده شهری تهران، فقط در ایستگاه حرکت‌ امکان‌پذیر است.
- با توجه به ناامن بودن برخی محیط‌های طبیعی، از شما تقاضا داریم تا در طول سفر پیوسته همراه دیگر گردشگران بمانید و به راهنمایی‌ها و هشدارهای کادر اجرایی تور توجه کنید. در صورتی که، به هر دلیلی، مایلید دقایقی از تور جدا باشید، حتما موضوع را به سرپرست تور اطلاع دهید.
- ریل گشت بیمه مسئولیت مدنی را برای تمامی مسافران اعمال می‌نماید. در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای در طول سفر، شما می‌توانید بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نمایید.
- ریل گشت توجه و دقت لازم را در مورد ایمنی و سلامتی همراهان گروه مبذول می‌دارد، اما مسئولیتی در قبال حوادث و اتفاقات ناشی از سهل‌انگاری ‌همسفران‌، بی‌توجهی آنها به توصیه‌های سرپرست تور‌، تک روی و کلا هر اقدامی از سوی آنان را که با همراهی گروه نبوده و یا ناشی از اقدامات فردی یا مغایر با برنامه‌های گروهی باشد‌ نمی‌پذیرد.

توافقات اخلاقی:
- ممنوعیت حمل و استفاده از مواد و تجهیزاتی که در قانون جرم شمرده می‌شود.
- ممنوعیت همراه داشتن وسایل خطرناک برای سلامتی خود و دیگران.
- الزامی بودن رعایت شئونات مذهبی، قانونی و اخلاقی و پوشش طبق عرف و قوانین جامعه میزبان و تبعت از برنامه‌های گروهی
- ممنوعیت تبلیغ و معرفی شرکت‌های هرمی و هرگونه فعالیت سیاسی، اقتصادی و... در طول سفر.
- عدم رهاسازی زباله های مانند ته‌سیگار، لفاف مواد خوراکی، دستمال و... جهت جلوگیری از آسیب و آزار به هر جانداری، اعم از گیاه و یا حیوان.
- عدم عکاسی بدون اجازه از مکان‌های خصوصی و مردمان محلی و عشایر (به‌ خصوص زنان و کودکان) جهت احترام به حساسیت‌های فرهنگی.
- احترام به اماکن مقدس، باورها و اعتقادات سنتی و مردمی منطقه
- ممنوعیت کشیدن سیگار‌،‌ پیپ، قلیان و...‌ در اماکن عمومی و همچنین همراه داشتن حیوانات خانگی در سفر به منظور احترام به حقوق همسفران.
- پرهیز از شوخی‌های بی‌مورد و خطرناک
- عدم انتشار بی‌اجازه‌ تصاویر دیگران بدون مجوز شرکت و موافقت اشخاص حاضر در تصویر.
- احترام به سلا‌یق و خواسته‌های یکدیگر و همچنین کادر اجرایی‌ و پرهیز از تک‌روی و ایجاد مزاحمت برای همسفران