قطار ورسک تا زیولا تور جنگل نوردی زیولا


تاریخ این تور به اتمام رسیده است

جاذبه‌ها

پل ورسک

ایستگاه راه آهن ورسک

سه خط طلا

کلیسای سرخ آباد

جنگل های هیرکانی

برنامه سفر

1

صبح هنگام ساعت 7:20صبح از ایستگاه راه آهن تهران به سمت ورسک حرکت میکنیم و صبحانه میل میکنیم و پس از بازدید از جاذبه های مسیر محور وقت ناهاره  ایستگاه ورسک از قطار پیاده میشیم و برای بازدید از پل ورسک راهی میشیم.بعد از بازدید از ورسک با عظمت، کوچک ترین کلیسای دنیارو میبینیم و به سمت جنگل های زیبای هیرکانی حرکت میکنیم و جنگل نوردی در زیولا را خواهیم داشت.


شب هنگام پس از صرف شام در رستوران به سمت تهران حرکت میکنیم.